فرم بازدید موقت

فرم بازدید موقت کمالشهر 100متر بعد از میدان شهید بهشتی فروشگاه دماآب02634724044-09125729258 نام درخواست کننده …………………………………..   شماره درخواست کننده ……………………………… آدرس محل بازدید:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. نوع درخواست: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… نام بازدید کننده …………………………………….   شماره بازدید کننده   …………………………

قرارداد پیمانکاری اجرای تاسیسات و ابنیه

بسمه تعالی قرارداد پیمانکاری اجرای تاسیسات و ابنیه ماده 1- مشخصات طرفین: این قرارداد در تاریخ ………….. فیمابین گروه خدماتفنی مهندسی ایران شوفاژکار به نمایندگی آقای ………………………………………………… نشانی ………………………………………………………………………………. تلفن ……………….. که در این قرارداد پیمانکار…

دستمزد خدمات

نرخ مصوب خدمات تاسیسات مکانیکی ساختمان      خدمات لوله کشی و نصب کولرهای گازی دو تکه و بوستر پمپ ردیف شرح قیمت «ريال» ملاحظات 1 اجرت پمپ بلوک یونیت تک پمپ شامل، منبع آب،…

الهام از مجموعه صندلی برای مردم کافی نیست

معمولاً طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند تا صرفاً به مشتری یا صاحب‌کار خود نشان دهند که صفحهٔ طراحی یا صفحه‌بندی شده، بعد از اینکه متن در آن قرار…

ایده های بیرونی

معمولاً طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند تا صرفاً به مشتری یا صاحب‌کار خود نشان دهند که صفحهٔ طراحی یا صفحه‌بندی شده، بعد از اینکه متن در آن قرار…

ویژگی های خلاق آب و طراحی بیرونی

معمولاً طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند تا صرفاً به مشتری یا صاحب‌کار خود نشان دهند که صفحهٔ طراحی یا صفحه‌بندی شده، بعد از اینکه متن در آن قرار…